Juniper Networks dodaje 10-gigabitowy przełącznik ethernetowy do rodziny urządzeń serii EX

Juniper Networks

Leiden, 24 lutego 2009 r. - Juniper Networks, lider na rynku wysokowydajnych usług sieciowych, poinformował w dniu dzisiejszym o dodaniu do swojej oferty przełączników ethernetowych nowego 10-gigabitowego przełącznika EX2500. Produkty serii EX2500 przeznaczone są przede wszystkim dla gęstej zabudowy portów 10 GbE, gdzie wysokowydajna sieć charakteryzująca się niewielkimi opóźnieniami, dużą dostępnością oraz oszczędnością energii stanowi kluczowe wymagania stawiane przez przedsiębiorstwa oraz usługodawców sieciowych centrów danych. Zaawansowane funkcje sieciowe serii EX2500 oraz wzrost wydajności umożliwią klientom przyspieszenie rozbudowy aplikacji biznesowych oraz usług w całej sieci.

„Klienci potrzebują rozwiązań przełącznikowych, które zapewniają szybką, dostępną, zunifikowaną komunikację, oferujących jednocześnie bezpieczeństwo i doskonałość operacyjną - produkty serii EX spełniają te wymagania” – mówi Hitesh Sheth, wiceprezes wykonawczy oraz dyrektor generalny Ethernet Platforms Business Group w Juniper Networks – „Chęć uzupełnienia naszej oferty o serię EX2500 była podyktowana stałą współpracą z naszymi klientami, zwłaszcza z tymi obsługującymi projekty centrów danych, którzy pragną osiągnąć większą wydajność i zmniejszyć koszty operacyjne. Przełącznik serii EX2500 jest idealnym rozwiązaniem, zapewniającym wysoką gęstość portów 10 GbE o architekturze top-of-rack, spełniającym wymagania biznesowe, ekonomiczne oraz techniczne infrastruktury usług sieciowych”.

Więcej informacji na: Juniper Networks

Partners & references

Juniper Networks