News
16 Mar 2011

Infradata scala urządzenia SBC firmy Acme Packet dla rozwiązań telekomunikacyjnych firmy UNET

 
UNET

 

 

 

Leiden, 26 października 2011 r. – firma UNET, dostawca usług informacyjnych i komunikacyjnych za pośrednictwem połączeń szerokopasmowych wybrała firmę Infradata do wspierania procesu optymalizacji jej usług telekomunikacyjnych. W tym celu niezależny integrator sieciowy, Infradata dostarczy rozwiązania Session Border Controller (SBC) firmy Acme Packet firmie UNET. Firma Infradata zastosuje urządzenia SBC w celu wspomagania usług telekomunikacyjnych firmy UNET na polu zarządzalnych systemów telefonii IP (Managed VoIP) i  PSTN Connect.

W pierwszej połowie 2011 r. ponad 55% konsumentów nawiązywało połączenia z wykorzystaniem technologii VoIP; pozostałe 45% wciąż używało analogowych systemów telefonicznych. Statystyki te były częścią wyników przedstawionych w rysunkach uwzględniających wyniki drugiego kwartału i półrocza dlaOpta's 2011 Structural Market Monitor . Firma Infradata zauważyła, że od tamtego czasu nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem technologii VoIP zyskało szeroką akceptację nawet na holenderskim rynku handlowym. Simon de Heer, Kierownik Handlowy w firmie Infradata: „Obserwujemy także wzrost integracji urządzeń SBC (ang. Session Border Controller) w obrębie połączonych sieci przekazu głosu i danych, takich jak UNET”.

Zastosowanie urządzeń SBC umożliwia kontrolę sygnalizacji technologii VoIP i strumieni danych, która jest konieczna do nawiązania, transmisji i zakończenia połączenia telefonicznego. De Heer: Urządzenie SBC stały się niezbędnym elementem w sieci dla każdego wirtualnego dostawcy usług w technologii VoIP. Ponieważ urządzenie SBC firmy Acme Packet obsługuje prawie każdy rodzaj centrali telefonicznej, połączenie pomiędzy różnymi sieciami zostaje ułatwione. Zapewnia ono także wymagane bezpieczeństwo technologii VoIP. Organizacje takie jak UNET są w stanie szybciej nawiązywać połączenia nowych klientów, a konieczny cykl wdrażania jest łatwy i krótki. Czas zwrotu inwestycji (ROI) dla oferowania usług w technologii VoIP jest w tym wypadku względnie łatwy do zoptymalizowania”.

W ramach kontekstu współpracy firma Infradata zastosuje urządzenia SBC w celu wspomagania usług telekomunikacyjnych zarządzalnych systemów telefonii IP (Managed VoIP) firmy UNET i usług telekomunikacyjnych połączeń PSTN. Firma Infradata przeprowadzi proces wdrażania rozwiązania SBC, dostarczając jednocześnie wsparcia sprzętowego i oprogramowania. Ger Bakker, Wiceprezes Zarządu (CTO) firmy UNET: „Dzięki naszemu rozwiązaniu zarządzalnych systemów telefonii IP (Managed VoIP) nasi klienci korzystają z zarządzanej przez nas wirtualnej centrali telefonicznej. Daje im to więcej wolności i elastyczności oraz znosi konieczność inwestowania w kosztowny system centrali telefonicznych. Dzięki naszej współpracy z firmą Infradata i wybraniu firmy Acme Packet do procesu wdrażania naszych usług u klienta końcowego stał się on znacznie szybszy i łatwiejszy.’

PSTN Connect to połączenie pomiędzy cyfrowym światem technologii VoIP a tradycyjnymi systemami telefonii analogowej. Umożliwia to klientom korzystającym z analogowych centrali telefonicznych możliwość czerpania korzyści z zalet centrali cyfrowych. Połączenie to oferuje klientom firmy UNET maksymalną elastyczność.

Więcej informacji: UNET i Acme Packet